26,004 Reputation

48 yesterday
5 2 days ago
28 Aug 23
20 Aug 20
53 Aug 18
28 Aug 16
-20 Aug 15
10 Aug 12
30 Aug 11
50 Aug 10
170 Aug 9
215 Aug 8
60 Aug 7
209 Aug 6
200 Aug 5
200 Aug 4
0 Aug 3
10 Aug 2
15 Aug 1
8 Jul 31
50 Jul 29
60 Jul 28
10 Jul 26
10 Jul 25
30 Jul 24
50 Jul 22
140 Jul 21
10 Jul 20
20 Jul 19
10 Jul 17