6,129 Reputation

40 today
38 yesterday
40 2 days ago
155 Aug 19
145 Aug 18
96 Aug 17
118 Aug 16
35 Aug 14
5 Aug 13
13 Aug 12
22 Aug 9
15 Aug 8
-190 Aug 7
5 Aug 6
15 Aug 5
5 Aug 4
33 Aug 3
33 Aug 2
5 Aug 1
5 Jul 31
215 Jul 30
5 Jul 27
7 Jul 26
10 Jul 24
15 Jul 23
50 Jul 22
60 Jul 20
70 Jul 19
201 Jul 18
194 Jul 17