108,965 Reputation

200 today
100 yesterday
215 2 days ago
140 Aug 11
230 Aug 10
140 Aug 9
30 Aug 8
90 Aug 7
70 Aug 6
20 Aug 5
90 Aug 4
90 Aug 3
96 Aug 2
138 Aug 1
198 Jul 31
126 Jul 30
80 Jul 29
145 Jul 28
80 Jul 27
70 Jul 26
30 Jul 25
60 Jul 24
10 Jul 23
30 Jul 22
60 Jul 21
10 Jul 20
26 Jul 18
120 Jul 17
205 Jul 16
40 Jul 15